Om VisKort komponenten

DOWNLOAD

VisKort kan
downloades

fra Softwarebørsen

Softwarebørsen

VisKort er en komponent til kortvisning til brug for offentlige myndigheder og private virksomheder. Komponenten kan anvendes som en integreret del af portaler og hjemmesider. Det er muligt at anvende egne styles og skabeloner og dermed sikre, at kortets grafiske layout er sammenhængende med den portal eller hjemmeside, som kortet integreres i. Der er mulighed for dels at indlejre kortet direkte i egne sider (vha. iframes) og dels at linke til et popup-vindue, som viser et større kortudsnit.

VisKort kan skræddersyes til at vise kort og korttemaer, som måtte være interessante for den pågældende myndighed eller virksomhed. Forskellige opsætninger kan anvendes på forskellige sider og styres via simple parametre. Komponenten stiller en række standard kortfunktioner til rådighed; herunder zoom, navigering, oversigtskort, korttemavælger, målforholdindikator, infovisning, adresseopslag, ruteberegning, områdevalg samt søgeresultatvisning på kort.

En cookie er en datafil, som websites gemmer på din computer, for at de kan genkende computeren næste gang, du besøger websitet. Cookies sendes frem og tilbage mellem din browser og en webserver og indeholder information om for eksempel brugerindstillinger, indhold af indkøbskurv og om en bruger er logget ind. Der kan læses mere om cookies på bl.a. IT- og Telestyrelsens hjemmeside. VisKort anvender en cookie med et unikt id, der gør serveren i stand til at holde informationer om hver enkelt brugers aktuelle tilstand. Derudover anvender VisKort en cookie til at opvare en nøgle, der giver adgang til kort ved Kort- og Matrikelstyrelsen, i et begrænset tidsrum. Disse to cookies slettes automatisk, når browsersessionen lukkes. Et enkelt sted er det muligt at ekspanderer/kollapse elementer i brugergrænsefladen. En cookie gemmer her information om seneste tilstand, således at siden kan præsenteres med samme ekspander/kollaps tilstand, når den tilgås senere hen fra samme browser. Sidstnævnte cookie slettes ikke automatisk, når browsersessionen lukkes.

Løsningen er baseret på OpenLayers og GeoServer, der begge er open source projekter, samt på komponenten VisStedet fra Kort- og matrikelstyrelsen. Til rute- og afstandsberegning anvendes det kommercielle produkt RouteWare NET Server. Platformen er Microsoft.NET-baseret.

GeoServer     OpenLayers     VisStedet

VisKort er udviklet som et open source projekt af Atkins Danmark i forbindelse med projekter til opgradering af Borger.dk og Statstidende.dk ved IT- og Telestyrelsen.
Nærmere information om projektet kan fås ved henvendelse til:

Rasmus Espholm, IT- og Telestyrelsen
Kontakt e-mail (ITST)

Henrik Kaltoft, Atkins Danmark
Henrik.Kaltoft@dk.atkinsglobal.com
Telefon: 5251 9000, direkte: 2711 1295


Kortmaterialet er i nærværende løsning tilhører Kort- og Matrikelstyrelsen.

Flere af løsningens anvendte ikoner stammer fra FamFamFam.